Lurad av en ond ande

Från P.M.J. den 2016-04-19 10:42:29


Enligt Bibeln finns det onda andar. En sådan lurade mig till att tro att det var Gud som talade och göra allvarliga saker. Jag har inte längre något sådant problem. Jag är helt frisk. Men psykiatrin tror att jag lider av en kronisk sjukdom och tvingar mig att ta farliga mediciner. De tror inte att det finns onda andar utan menar att jag har "kemisk obalans i hjärnan". Det är gifter vilka skadar min hälsa på olika sätt. T.ex. så har jag drabbats av kronisk svaghet i hela kroppen (som om du föreställer det att en gammal man är svag) och gått kraftigt upp i vikt till följd av s.k. biverkningar. Jag får inget gehör utan tvingas halvår efter halvår att utstå dessa helt onödiga lidanden. Det måste få ett slut omedelbart och det har blivit så allvarligt att jag måste få hjälp av andra. Bed därför: • att det blir ett snabbt slut på "medicinerna", • att jag inte blir allvarligt skadad av dem • och att jag blir helt återställd. TACK! Bön hjälper verkligen! En annan sak: Om ni ber för mig önskar jag snällt att ni vänder er till FADERN. Att be till Jesus, den Helige Ande, jungfru Maria eller helgon tror jag inte är bibliskt. Hoppas att det respekteras! Att be dessa tre punkter bör inte ta mer än 10 sekunder – så blir det en så liten börda som möjligt.

Gå tillbaka?