Från Ronny den 2010-08-03 23:57:00


Jag ber Gud Hela och befria mig ifrån fetma och högt blodtryck och högga blodfetter...Och negativa biverkningar av min meddecin mot det samma med ... Och ifrån min psykiska sjukdom och fruktan och förkastelse .Och ifrån min tid som villfaren i tron. och ifrån tvivel och otro Och skälen och följderna till dessa saker med ...Och minna relationsproblem...Och ifrån min långa tid som förtidspennsionär .Och göra mig frisk och stark och vital och i form och i arbetsför ...Och led till att få Job och arbestvilja .Och befria mig från lätja och slöhet och fördumning och allt elände och skydda mig i från ... Och värdsligt och köttsligt sinnelag och liv och livstil.Och omständigheter av köttet och världen och djävulen och andra efter köttet och världen och djävulen med ...Och i från demmonner om jag har det eller är under inflytande och påverkan av ...Helt som Gud vill ... Och som frälst med evigt liv i Gud igenom tron på Gud och Guds Ord .Och helt välsignat i frid med Gud och trygg och lyklig med Gud .Igenom Herren som min sköld och skärm och rättfärdighet och försonning igenom Guds nåd och sanning bara som Gud vill för tid och evighet enligt Guds Ord .Och ödmjuk och behärskad och lung och vid besinning för Guds skulll och till Guds ära .Med evigt liv i vänskap och gemmenskap med Gud och människor och mig själv och minna egna och Guds församling enligt Guds Ord i Gud bara som Gud vill??? Gode Gud , nu och för tid och evighet angående det som varit och är och kommer ...Bara som du vill med integritet och barmhärtighet igenom nåd av dig Gud i din nåd och sannig ...Milt men också med mackt och myndighet i dig Gud som det blir bäst för din skull Gode Gud i tron igenom din barmhärtighet och stränghet...Med kraft och mod och vilja att leva som du vill och göra det du vill...Och få en God karaktär igenom God dicplin i din nåd och kärlek och omsorg.Och sundhet enligt Guds Ord . Som du vill Gode Gud och det alltid blir bäst.... Hjälp alla och minna sönner och deras mor och mig ...Och församlingen och samhället. i Israel och hela värdlden och Sverige som det blir bäst nu och för alltid .Och positivt med positiv utvekling enligt din menning Gode Gud ??? Och tack Gud för att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre ??? Måtte vi bara vilja det i din nåd och sanning välsignat i frid med dig Gode Gud som du helst vill...Och om inte som det kan bli i din nåd ändå för evigt i frid med dig Gode Gud eller tills vi vill det ...Eller då vi vill det Gode Gud ? Och till slut för evigt ??? Och som det blir bäst alltid i nuet....Om det som är och varit och kommer???Och resten av Livet till tidens slut och för evigt välsignat i frid med dig Gode Gud för din skull och till din ära ...Och låt det bli så att Jesus Herren blir vår fösta Kärlek Gud med liv och övernog helt som du vill det enligt Guds Ord och för gott i frid med dig Gode Gud och för evigt i Jesus namn ,amen !!! Ps 103 Guds frid och Gud välsigne er !!! Ronny ps 23 1kor 13 kärlekens lov matt 5-7 , 24,25,25 mark16 rom7- 8:1, Gal 3:13-14 och 1jhon 1:0 och Jakobsbrev...Med liv och övernog och församling och allt med trygga levnadsförhållanden såäven vår kropp får bo i trygghet.Och Hela livet i Herrens trygghet och säckerhet välsignat i frid med Gud i Gud i Jesus namn,amen??? Frid Ronny

Gå tillbaka?