Den fulla omfattningen av Guds nåd


Tyvärr har vi lätt för att begränsa och förminska Guds nåd. Men när Gud säger att Han ger oss nåd, så menar Han det fullt ut. Det finns inga villkor eller begränsningar i Hans erbjudande.

Ingen är så fördärvad eller misslyckad att nåden skulle bli överbelastad och brista sönder. Den är heltäckande, den är en allriskförsäkring, den täcker absolut allt.

Detta var svårsmält för den hemmavarande brodern i Liknelsen om den förlorade sonen. "Det är inte rättvist, jag som kämpat och arbetat och han som bara förslösat ....." (Lukas 15:11-32.) Men det går inte att koppla ihop rättvisa och nåd, den kombinationen är omöjlig.

Nåden går utanför lag och rätt, den är inte förtjänad, den är orättvis. Men den är oändligt generös.

Jesus talar i en annan liknelse om: Männen som stod sysslolösa på torget. Några fick jobb tidigt på dagen medan några andra fick börja jobba på samma arbetsplats sent på eftermiddagen. När lönen ska betalas får först de som jobbat längst sin betalning. Ja, ingen protesterar, det är rätt pris, helt avtalsenligt. Men så när det är dags för de sist anställda, då får de lika mycke. Och nu blir det ett ramaskri från de första : Dom har bara jobbat ett par timmar och de får lika mycke som oss som svettats och slitit hela dagen.

Arbetsgivaren svarar: Har du inte fått rätt summa av mej, du var ju helt nöjd för en liten stund sen, eller minns jag fel? Att jag sen ger dessa andra lika mycke, det är väl min sak: Ska du med onda ögon se på att jag är så god.

Det var inte p.g.a. förtjänst, det var av NÅD. Tänk att vi människor kan bli sura (avundsjuka)på Gud för att han betalar andra överpris. Jesus säger: Så här är det med himmelriket. (Matt 20:1-16)

Men Nåden blir en stötesten om den dras in i en jämförelseprocess.

Gud blir ingen något skyldig, ingen blir underbetald, men Han förbehåller sig rätten att kunna ösa Nåd över den som vänder sig till honom med bön om förlåtelse.

Detta öppnar dörren för var och en som vill, t,o,m, rövaren på korset bredvid. "De sista skall bliva de första. Matt 20:16."

"Guds Nåd" är GRÄNSLÖS.

b-a
Klicka här för äldre andakter.
1 2 3 4 5 6 7