Den stora bluffen!     Det finns ett genomgående drag i Bibeln. som märks, inte minst i Gamla Testamentet.

Gud ömmar för de minsta i samhället. Visst, han talar om och sysslar mycke med kungar och präster, men det finns en kategori som han gång på gång påminner om. Och det är änkan, den faderlöse och främlingen. 
     Dessa som inte har nån stark försvarare. Antingen påminns israeliterna om att de skall vara noga med att ta hand om och hjälpa dem, eller också att de aldrig får utnyttja eller trampa på dessa människor.
     Änkan och den faderlöse har ju ingen försörjare, de är riktigt illa ute, det förstår vi. Men främlingen, han kan ju försörja sig, varför är han alltid med i den här gruppen.
     Vad är det som är så vanskligt med att vara en främling i landet. Jag menar då en enstaka främling, inte stora grupper av sådana. Jo, han är inte en av folket, av helheten i landet. Han har inget medborgarskap o inga medborgerliga rättigheter, inget skyddsnät.
Han är ensam och okänd, har ingen släkt och inga bundsförvanter I form av nära och kära som vi ofta uttrycker det.
      Med andra ord , han är utlämnad, ett frestande byte för den kriminelle, han har heller ingen hämnare, något som var en vanlig form av trygghet på den tiden.
      Så för den som tänker begå ett planerat brott som rån eller mord så blir främlingen alltid ett lockande objekt.


      Varför liknas den troende vid en sån. Hebr 11:13 1 Petr 2:11
Ja, det säger oss en sak allra först, nämligen att vi tydligen aldrig blir en del utav mängden. Vi är mera undantag än regel där vi lever.
      För det andra så är andevärlden här på jorden dominerad av ett annat "folk". Hela världen är i den ondes våld: står det. Världsanden är just världslig, jord och världs-centrerad. Och världens ande och Guds ande är I strid , opposition mot varandra. Dessa två liknas- den ena vid mörker och den andra vid ljus och försök förena dom den som kan, omöjligt.
     Alltså lever vi i mörkrets rike, men tillhör ljusets rike.

     Men i Joh 1:5 står följande härliga uttalande ”Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte fått makt därmed.”
     Och vi vet från det praktiska, vardagliga livet, och det vi lärt från fysiklektionerna att mörkret får problem när ett ljus tänts eller en person med en lampa kommer.
 

     Djävulen använder ofta en mycket grov skrämseltaktik, och han är ingen dålig predikant heller, när han säger:
” Titta dej omkring, vad ser du eg. mörker, mörker, mörker. Ser du vilket enormt övertag jag har i världen, i nationerna och i människors hjärtan i dag, ser du hur de tillber mej, de kontrolleras och styrs utav ”mina” begärelser och lustar och av jakten på pengar.
      Och vänta lite, tänk efter, detta är inte allt: Se på den riktigt djupa ondskan, våldets och krigens härjningar. Det du: tänk efter, då fattar du väl, att jag med allt detta mörker som jag förfogar över, kan på ett enda litet ögonblick släcka ut ditt ynkliga lilla ljus. Du har ju inte en chans, jag krossar dig precis när och hur jag vill.”
      Och vi kryper ihop och är beredda att hålla med. Mörkret dominerar ju så totalt och mitt ljus är ju bara en liten flämtande låga, den har förstås ingen chans att  mot den övermakten.
 

      MEN, detta är hans allra största bluff, nämligen den, att om det bara finns tillräckligt mycke mörker så släcker det när det behagar ut ett ynkligt litet ljus. 
    ”NÄR HAR DETTA HÄNT”??? Det är en grov lögn att mörker, om det så är en hel värld av mörker, så kan den aldrig släcka ett aldrig så litet ljus. Det måste istället retirera och dra sig tillbaka. Mörkret kan omge ljuset på alla sidor, tjockt och tätt och hotfullt, men ALDRIG UTSLÄCKA DET.
 

 .     ”Om vi vandrar i ljuset, såsom Han är i ljuset” ! Joh 1:7   Jesus sa: Mörkrets furste kommer, men i mig finns inget som hör honom till. Joh 14:30
Det fanns inget mörker ”i honom” och ljuset kunde han inte komma åt.
       Därför är det viktigt att vi har korta räkningar med Gud, bekänna, ta emot nåd, göra upp direkt om vi faller, så att vi vandrar i ljuset av Guds rättfärdighet.
För då finns inget som mörkrets furste kan koppla in sig på, då finns det ingen skugga som han kan krypa in i.
       ”Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed”

b-a

 
Klicka här för äldre andakter.
1 2 3 4 5 6 7