Här får du bönehjälp med din bön till vår Herre Jesus Kristus.

Gud är den som tar första steget. Gud sände sin son Jesus och vi tror på
det som står i bibeln. "Genom hans sår blir vi helade".
När vi ber om att ett under ska ske, så gör vi det som bibeln uppmanar
oss att göra. "be så ska du få".


BeTillGud.nu är en bönegrupp som regelbundet ber över inkommna böneämnen. Vi bär med oss varje dag, en bön om att Gud ska hörsamma dessa.
Vi upplever att Gud kallat oss att ge förbön för människor utanför vår närhet.
Denna sida är ett av de forum som är tillgängliga för förbön anonymt.
Vi ber med er, i er bön och vi tror att ju fler som ber gör skillnad!
Så här säger Jesus i Matt 18:19-20 "Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem." 

Under fliken "Om att be" finns en länk med härlig undervisning om bön.  

Gå även in på rubriken "Undervisning". Där kan du ta del av underbar undervisning om nåd och tro.

Så här uttrycker någon som besökt denna sida:
"Tack för att ni ber med i bönerna. Känns bra när man känner sig ensam och liten i sin bön!!!"
Be Till Gud På Webben:
Ta chansen du att också att få böneassist för ditt böneämne.
Samtidigt uppmanar vi dig som behöver ha ett personligt möte för dina frågor, att ta kontakt med en församling i närheten där du bor. Där finns människor som har till uppgift att samtala och be med dig!
OBS! Vi kan inte på något sätt spåra avsändaradressen.
Du är helt anonym!
 Vi förbehåller oss dock rätten att avpublicera ett inkommet epost om det på någotvis kan uppfattas som kränkande eller väcka anstöt!