Det goda livet

Vänd dig bort från det onda och gör det goda. Försök att leva i frid, även om det kostar dig personlig ansträngning och uppoffring . Herren vakar nämligen över sina barn och lyssnar till deras böner,...1 Petrus brev kapitel 3 vers 10-11