Låt era liv vara fyllda av kärlek!

Låt era liv vara fyllda av kärlek för den är det band som håller samman hela församlingen i fullständig harmoni. Kolosserbrevet. kapitel 3, vers 14.