Guds gåva, Evigt liv!

Syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv genom Jesus Kristur, vår Herre. Romarbrevet. kapitel 6, vers 23.