Som vi inte har förtjänat!

Nu ger Han oss en möjlighet som vi inte har förtjänat, nämligen att ställa allt till rätta genom att vi accepterar vad Jesus har gjort för oss. Romarbrevet. kapitel 3, vers 24.