Gud har gjort slut på syndens makt!

Kristus uppstod från de döda och kommer aldrig att dö igen. Döden har inte längre någon makt över honom. Han dog en gång för alla för att göra slut på syndens makt, och nu lever Han för evigt i obruten gemenskap med Gud. Betrakta därför den gamla syndiga naturen som död, och lev i stället för Gud genom Jesus Kristus vår Herre. Romarbrevet. kapitel 6, vers 9,10,11.