Frälsning

Från S den 2016-02-24 03:10:30


Jesus du är vägen och sanningen och livet. Vi lever i en tid av egoism, avund och ondska. Vi är hårt attackerade, men vi ber i Jesu namn att få styrka och beskydd. Håll oss på den rätta vägen och ge inget utrymme för orätt och förtal i vårt dagliga liv, utan fräls oss från allt ondo. I Jesu namn Amen.

Gå tillbaka?