Förledd av en ond ande

Från Martin den 2014-06-26 17:23:08


Bönesvar! Den 18 juni beslutade läkaren om att ge mig medicin, vilket inte var bra, men i diskussionen om vilken medicin lydde han mig och lät mig få den näst bästa utgången, den medicin som jag själv föreslog och framför allt, med den lägsta dosen. Det var nära att det inte hände men utgången var av Gud. Nu hoppas jag bara att även det tas bort. Att be för mig bör inte ta mer än under femton sekunder. Men den som vill be får gärna be: • att medicinen inte blir ändrad • utan att jag blir fri ifrån den, • blir helt återställd från medicinens skada, • och att diagnosen upphävs, • och att ord ges mig inför läkaren. Tack! Nästa gång jag besöker läkaren inom psykiatrin är den 16 juli. Det förra böneämnet löd: "Nöd! Läkaren har beslutat om att ge mig medicin (läs: gifter) på nytt. Dessa mediciner är farliga och har skadat mig. Behöver jag säga att jag inte lider av någon psykisk sjukdom, att de är verkningslösa och har allvarliga verkningar? Detta är Djävulens verk." Den 19 maj 2014 fick jag bönesvar om borttagning av mediciner. Jag hade blivit förledd av en ond ande och hamnat under psykiatrisk tvångsvård. Man drogade mig och behandlade mig som ett djur. Man vill inte släppa mig fastän jag inte är sjuk... Djävulen har gett mig i onda människors händer. Plågorna har skadat mig till att bli svag som en gammal man, bland annat. __ Det förra böneämnet kan tas bort!

Gå tillbaka?