Förledd av en ond ande

Från Martin den 2014-06-17 11:08:12


Nöd! Läkaren har beslutat om att ge mig medicin (läs: gifter) på nytt. Dessa mediciner är farliga och har skadat mig. Behöver jag säga att jag inte lider av någon psykisk sjukdom, att de är verkningslösa och har allvarliga verkningar? Detta är Djävulens verk. Bönen har verkligen hjälpt. Bed därför: • att jag blir fri från medicinen, • inte blir skadad av medicinen, • blir helt återställd från det, • och att diagnosen upphävs, • och att ord ges mig inför läkaren. Tack! Den 19 maj 2014 fick jag bönesvar om borttagning av mediciner. Jag hade blivit förledd av en ond ande och hamnat under psykiatrisk tvångsvård. Man drogade mig och behandlade mig som ett djur. Man vill inte släppa mig fastän jag inte är sjuk... Djävulen har gett mig i onda människors händer. Plågorna har skadat mig till att bli svag som en gammal man, bland annat. __ De tidigare böneämnena kan tas bort.

Gå tillbaka?