Andedop

Från Martin den 2014-05-14 13:02:16


Be att jag blir döpt i den Helige Ande. Ända sedan jag kom till tro för elva år sedan har jag bett om att bli döpt i den Helige Ande, men det har inte hänt. Det är inte rättvist att vissa skall få medan andra får vara utan. I den tidiga församlingen var det första man gjorde att sända efter apostlarna för att de skulle lägga händerna på de nyomvända lärjungarna (Apg. 8:14). Jag är också döpt i vatten. Jag har nu bestämt mig för att mana på endräktig, oupphörlig förbön till Gud Fadern från församlingen ändå till dess att det händer. Detta är den första gången jag meddelar böneämnet. Tack så mycket för er förbön!

Gå tillbaka?