Från Pappa och mamma den 2014-02-02 22:53:18


Gud hjälp oss med ett svårt dilemma. Vi blir tvungna att ge vår dotter ett svårt beslut, för hennes skull, om en lösning på ett problem inte kommer fram. Bed att Gud, som gör det omöjliga, ordnar en bostad, från nu idag, omedelbart. Det gäller för ca. 4 månader framåt. Bed också att Jesus beskyddar vår dotter och ger henne så mycket insikt, som hon behöver för denna situation. Det är så tråkigt om vi behöver såra henne.

Gå tillbaka?