Från Sami den 2012-11-01 21:12:05


Jag vill lyfta fram oro bland oss lärare om skolans framtid. Diskussionen om skolans framtid har tagits upp på utbildningsförvaltning och bland förslagen att lägga ner skolan. Vi litar på att Gud är stor och det finns inget omöjligt hos honom. vi vill förbön om att Gud griper in i hjärtat på dem som fattar beslut och se allas behov och situationer. Vi tror på mirakel och att du Gud är gott och vill alltid sprida din kärlek över alla och vi tackar och prisar dig alltid. Amen.

Gå tillbaka?