Från elisabeth den 2012-04-14 22:04:25


har en utmattning-vill bli från hinder"prestation"Jaget så att jag kan ta emot läkedom gm Jesus Kristus- att Hans ande frälser mig på djupet Tack Har bett länge

Gå tillbaka?