Förstoppning

Från Tobias den 2012-03-19 11:52:35


Hej. Mitt namn ät Tobias Gustavsson. Jag undrar om ni skulle kunna be för en sak. Jag har gått runt länge. I längre än ett halvår med någon slags förstoppning. Jag är inte fullt ut säker på vad det beror på men det har orsakat mig mycket lidande. T.ex. förlust av en kompis, så att jag haft svårare att vilja be för andra, självcentrering. Jag ber er. Jag är mycket seriös med det här. - Jag har tagit medicin också som hjälper till lite men jag ber om ett fullständigt helande tack. Bra att ni finns!

Gå tillbaka?