Från Daniel den 2022-11-16 11:20:52


Kära vänner! I går var jag på anställningsintervju. Befinner mig i en svår och destruktiv arbetslöshet. Önskar att Ni står med mig i bön, så att hinder röjs och att jag får jobbet. Tack för att Ni finns!

Gå tillbaka?