helande

Från Yvonne den 2011-05-16 22:21:22


Hjälp mig att be för min son som lider av Crohns sedan flera år. Om inte Gud griper in blir det stomi. Det känns förtvivlat!

Gå tillbaka?