Men allt som är gott och fullkomligt kommer från Gud...

Från anonym den 2011-05-09 10:20:42


Men allt som är gott och fullkomligt kommer från Gud, ljusets skapare, han som lyser i evighet utan förändring eller skugga. Jakobs brev. kapitel 1, vers 17.

Gå tillbaka?