Oro

Från Maria den 2021-11-25 10:17:54


Bed för situation som gäller min man, om en relation med nära släkting, att det ska bli helat , ned för hans hjärta om mycket kärlek , , mår själv dåligt av allt, tack Jesus att du är över alla situationer i Jesu namn.

Gå tillbaka?