Från Elisabeth den 2021-04-18 23:33:51


Jag har tappat livsgnista och är inte bekväm med mitt liv. Vet inte hur jag skall gå vidare. Vill även finna tillbaka till min barndomstro

Gå tillbaka?