Visa mig Herre din väg

Från Henrik den 2021-04-12 17:24:27


Vad vill Gud med mitt liv - Han som gett mig både gåvor och kallelse, men som nu verkar tyst och frånvarande? Ber om helande, men framför allt glädje, frid och tro. Visa mig vägen Gud och ge mig kraft att gå den. Jag känner att jag inte orkar så mycket längre...

Gå tillbaka?