Från Anonym den 2021-04-07 12:41:07


Bed att Gud botar min cancer. Det ser inte bra ut. Låt läkarna inte stoppa min cellgiftsbehandling. Tror att Herren Jesus kan göra under.

Gå tillbaka?