Förbön

Från Mor den 2020-12-17 07:50:31


Gud, var med de båda ungdomarna och deras föräldrar och familjer. Låt dem komma till ro och få allting löst till det bästa. Låt dem komma ut på andra sidan och må bra.

Gå tillbaka?