Från Sara den 2020-07-18 20:16:52


Att min 19 årige som blir frälst och går kristna kompisar. Önskar att Gud griper in i vår situation nu då jag bett för detta så länge. Be även att min enorma oro minskar och att jag känner att Gud har detta i sin hand.

Gå tillbaka?