Tvivel

Från Kent den 2019-11-27 01:34:57


Har bett för min dotter som varit sjuk. Har varit arbetslös i två år. Ingen hjälp från arbetsförmedlingen. Känner sig utanför och drabbas av ångest och depression. Mobbades ut från arbetsplatsen. Cheferna ställde upp på mobbarna

Gå tillbaka?