Vaka över dem

Från Gabriella den 2018-10-08 21:58:39


Gode Gud, vaka över min familj som är i en stor sorg efter sin käre bror, son, pappa och vän. Må de ta sig igenom begravningen och den kommande svåra tiden med att känna tröst, kärlek och styrka sinsemellan. Må även de sårade hjärtan finna förlåtelse i varandra och släppa det som inte tjänar något gott när de inser hur kort livet är på jorden för att enbart hålla till sin sanning. Amin

Gå tillbaka?