free

Från keijo den 2010-10-14 14:16:12


Be för mej för Jag är in mitten av många svårighet just nu att Gud hjälper och ger nåd,tack och var välsignat,keijo

Gå tillbaka?