Hjälp mig hitta vägen

Från Rebecca den 2016-06-16 21:54:40


Fader hjälp mig hitta vägen hem, och visa mig vad jag var ämnad till att göra på jorden. Jag ber för att jag är så vilsen just nu

Gå tillbaka?